mer enn bare pizza

Mer enn bare pizza

Levering til 03:00

Levering til 03:00

ring oss for bestilling på telefon 052 12

Ring og bestill 055 12

Søknad om bedriftskonto hos Pizza Baronen

Ja Nei

(på denne måten kan man begrense hvem som har tilgang til kontoen.)

Jeg forsikrer med dette at de opplysninger som er gitt i dette skjema er korrekte. Jeg bekrefter at underskrift og/eller firmaets stempel på pakkesedler gjør firmaet ansvarlig for kreditten som ytes. Pizza Baronen forbeholder seg retten til å inndra kreditten om utstedte fakturaer ikke betales til forfall. Avslag på søknaden begrunnes ikke.

* dette telefonnummeret vil bli deres kundenummer hos oss. Ønskes annet telefonnummer som kundenummer kan du skrive det istedenfor hoved telefonnummeret.

Ønsker bedriften denne kontoen inndelt på forskjellige leveringsaddresser / avdelinger, ta kontakt med Pizza Baronen på tlf 22 33 22 33.